KEWS Schoonbeek-Beverst
Docs & Links

SportOngeval / Blessure

Een ongeval is snel gebeurd. Als er blessures zijn, wil je natuurlijk dat jezelf of je kind zo snel mogelijk genezen is.

Al die vervelende papierhandel kan je op zo'n moment best wel missen.

Om echter in orde te zijn met 'de verzekeringen' kan je niet anders dan een aantal papieren invullen.


Onze club heeft een aantal documenten in het leven geroepen die zullen bijdragen tot een juiste afhandeling EN

opvolging bij een sportongeval of blessure.


WAT TE DOEN BIJ 'N SPORTONGEVAL ?


Ieder ongeval tijdens een training of wedstrijd dient vastgesteld te worden door een geneesheer en binnen de 21 kalenderdagen bij de KBVB aangegeven te worden.


Hiervoor dient het Ongevalformulier van de KBVB gebruikt te worden. Het is te vinden in onze kantine of je kan het zelf afdrukkken via de link hieronder.


Hoe invullen: 


Het bovenste gedeelte van het formulier vult uzelf ENKEL de volgende items in :


  1. Datum en Uur van het ongeval
  2. Naam van het clublid
  3. U kleeft Een KLEVER van de mutualiteit op naam van het kind op de voorziene plaats.
  4. Uw handtekening als ouder of wettig vertegenwoordiger
  5. Voeg er zelf aan toe: Privé-hospitalisatieverzekering: Ja/Nee (Zoja : ook naam verzekeraar)


Het verdere gedeelte laat u invullen door de behandelende geneesheer.


U bezorgt het formulier daarna zo snel mogelijk aan de Gerechtigd Correspondent (GC) van de club,


dit op 2 mogelijke manieren :


1. In het witte bakje (met benaming scretaris) aan de koelcel in de kantine

 (!!!!!! GRAAG SMS naar de GC nadat u dit gedaan hebt !!!!!!!!!!)


2. of op adres :


Peter Claesen

Oude Baan 56

3590 Diepenbeek

+32476988831VERDER AFHANDELING VAN HET SPORTONGEVAL

De GC doet de aangifte bij de KBVB via het digitale platform.


Na goedkeuring door de KBVB ontvangt de GC een ontvangstbewijs met daarop het eventueel aantal goedgekeurde kine-behandelingen.

Dit formulier wordt terug aan de speler overhandigd/verzonden door de GC.


Na genezing dient de behandelende geneesheer dit formulier te ondertekenen en 2 datums te vermelden:


Datum herspelen en datum genezing


Immers de speler mag pas opnieuw voetballen na datum herspelen.

En de medische onkosten kunnen ingediend worden tem datum genezing.


Medische onkosten:

Alle medische onkosten dient u eerst in bij uw ziekenfonds.

Wat niet wordt terugbetaald door uw ziekenfonds, kunt u verhalen bij de ongevalverzekering van de KBVB.

U bezorgt dus uw medische onkosten (ziekenhuis-facturen, verschilstaat van uw ziekenfonds, ...), samen met het

ondertekend ontvangstbewijs, aan de GC van de club, die verder het dossier zal verwerken en versturen naar de KBVB.


Terugbetaling:

De  KBVB zal enkele weken later een kwijtschrift van uw dossier naar de club toesturen en het bedrag van

tegemoetkoming word eerst op de clubrekening gestort.


De GC zal u vervolgens het kwijtschrift toesturen en het bedrag van tegemoetkoming wordt door de penningmeester

van de club doorgestort naar uw bankrekeningnummer (dat u best nog aan de GC laat geworden via mail).


Belangrijke opmerkingen:


Voor kine-behandelingen:

U krijgt alleen tussenkomst voor kinesistherapie indien er kine-beurten ingevuld werden door de arts op het

aangifteformulier en indien deze goedgekeurd werden door de KBVB.


Bijkomende kine-behandelingen:

Iedere bijkomende kine moet eerst aan de KBVB aangevraagd worden via de GC van de club en dit met een nieuw

doktersvoorschrift. De bond zal dan goedkeuring verlenen en pas vanaf dan mogen de nieuwe kine-beurten starten.


Aandacht: Wie hieraan verzaakt, betaalt voor eigen rekening de kine-beurten.