Missie/Visie

 

Het jeugdbeleidsplan 2015-2018 van de club werd in het tussenseizoen onder handen genomen door onze jeugdcommissie. Alle info waar onze club voor staat, leest u hier.

    Jeugdbeleidsplan

 

Om een goede werking te garanderen en om duidelijke afspraken te maken, werd er een intern reglement in het leven geroepen. Dit reglement werd tevens ondertekend door alle clubbestuurders.

   Intern reglement

 

Charter voor (jeugd)bestuurders KEWSSB

   Charter

 

Charter voor ouders en supporters

   Charter

 

Panathlon-verklaring over ethiek in de jeugdsport. (ondertekend door de jeugdtrainers)

    Verklaring

 

Fairplay is in onze club een voorname waarde die door ieder clublid moet worden nageleefd.

   het fairplay charter.

 

Het voetbalspel zelf omvat ook heel wat regeltjes. Een beknopte duidelijke uitleg is hier te raadplegen.

  De voetbalregels