SportOngeval / Blessure

Een ongeval is gauw gebeurd.  Als er blessures zijn, wil je natuurlijk dat jezelf of je  kind zo snel mogelijk genezen is.  Al die vervelende papierhandel kan je op zo'n moment best wel missen.  Om echter in orde te zijn met 'de verzekeringen' kan je niet anders dan een aantal papieren invullen. 

Onze club heeft een aantal documenten in het leven geroepen die zullen bijdragen tot een juiste afhandeling EN opvolging bij een sportongeval of blessure.

1. Informatieformulier (Medisch) van elk sportend clublid

Aan ieder sportend clublid (of ouder) wordt gevraagd dit info-formulier in te vullen bij aansluiting. Hierin dienen enkele persoonlijke gegevens ingevuld te worden die daarna gebruikt zullen worden als er een ongeval-aangifte dient te gebeuren. Tevens bevat dit formulier de mogelijkheid om eventuele medische aandachtspunten (astma,epilepsie,...) te vermelden, zodat een trainer in een eventuele noodsituatie de juiste medische zorgen kan toedienen.

Gelieve dit formulier aan de trainer of ploegafgevaardigde te overhandigen. Zij zullen het verder bezorgen aan de secretaris. (Peter Claesen) .

(Medisch) informatieformulier

2. WAT TE DOEN BIJ 'N SPORTONGEVAL ? 
 

Ieder ongeval tijdens een training of wedstrijd dient vastgesteld te worden door een geneesheer en binnen de 21 werkdagen bij de KBVB aangegeven te worden.

Hiervoor dient het Ongevalformulier van de KBVB gebruikt te worden. Het is te vinden in onze kantine of je kan het zelf afdrukken via de link hieronder.

Medisch Getuigschrift & Aangifte van Ongeval KBVB

Hoe invullen : De voorkant laat u invullen door de behandelende geneesheer.
Op de achterzijde van het formulier vult uzelf  ENKEL de volgende items in:

      •          1) Datum ,Uur en Locatie van het ongeval
                2) Aanduiding of het een wedstrijd of een training betreft
                3) Omstandigheden van het ongeval.
                 4) Een KLEVER van de mutualiteit op naam van het kind
                 5) Uw handtekening als ouder of wettig vertegenwoordiger

U bezorgt het formulier daarna zo snel mogelijk aan de Gerechtigd Correspondent (GC)van de club:

Peter Claesen
Oude Baan 56
3590 Diepenbeek
0476/98.88.31


De achterzijde wordt vervolgens aangevuld door onze GC en verstuurd naar de KBVB in Brussel.

Aandacht: Onze club vraagt tevens dat men een bijkomend document 'het medisch communicatie-formulier' bij de arts laat invullen. De bedoeling is dat men dit formulier daarna aan de trainer overhandigd zodat hij/zij ook op de hoogte is van de diagnose van de opgelopen kwetsuur en de verdere afloop ervan. De trainer overhandigt dit formulier voorts aan de medisch verantwoordelijke.

 Medisch communicatie-formulier

 

3. MEDISCHE STAF


De Medische staf binnen onze club:

Het staat iedereen vrij hun persoonlijke arts te consulteren bij een sportongeval.

ClubKinesist (1e ploeg):

Kinesist Liesl Guisson
Kinepraktijk Educare
3590 Diepenbeek

GSM: 0485/53.30.38

4. VERDERE AFHANDELING VAN HET SPORTONGEVAL

Na goedkeuring door de KBVB ontvangt de GC een ontvangstbewijs met daarop het eventueel aantal goedgekeurde kine-behandelingen.
Dit formulier wordt terug aan de speler overhandigd/verzonden.

Na genezing dient de behandelende geneesheer dit formulier te ondertekenen en 2 datums te vermelden:
                                          Datum herspelen en datum genezing

Immers de speler mag pas opnieuw voetballen na datum herspelen.
En de medische onkosten kunnen ingediend worden tem datum genezing.


Medische onkosten:  Alle medische onkosten dient u eerst in bij uw ziekenfonds. Hetgeen ervan niet terugbetaald wordt door uw ziekenfonds, kunt u verhalen bij de ongevalverzekering van de KBVB. U bezorgt dus uw medische onkosten (ziekenhuis-facturen, verschilstaat van uw ziekenfonds,...), samen met het ondertekend ontvangstbewijs, aan de GC van de club; die verder het dossier zal verwerken en versturen naar de KBVB.

Terugbetaling : De KBVB zal enkele weken later een kwijtschrift van uw dossier naar de club toesturen en het bedrag van tegemoetkoming wordt op eerst de clubrekening gestort.

De GC zal u vervolgens het kwijtschrift toesturen en het bedrag van tegemoetkoming wordt door de penningmeester van de club doorgestort naar uw bankrekening (die u vermeld heeft op het medisch informatieformulier)

Belangrijke opmerkingen:

Voor kine-behandelingen : U krijgt alleen tussenkomst voor kinesistherapie indien er kine-beurten ingevuld werden door de arts op het aangifteformulier en indien deze goedgekeurd werden door de KBVB

Bijkomende kine-behandelingen: Iedere bijkomende kine moet eerst aan de KBVB aangevraagd worden via de GC van de club en dit met een nieuw doktersvoorschrift. De bond zal dan goedkeuring verlenen en pas vanaf dan mogen de nieuwe kine-beurten starten.
Aandacht: Wie hieraan verzaakt, betaalt voor eigen rekening de kine-beurten.

 5. Wat meenemen bij....welke consultatie??

Om zeker te zijn dat u alle nodige documenten bij de hand heeft als u op consultatie moet, hebben wij een medische handleiding uitgewerkt:

     Medische handleiding